Indien je  kind voor 08.20 u naar school moet, of indien je kind niet om 15.10 u kan opgehaald worden, dan bieden wij je kind in onze school een voor- en naschoolse opvang aan. De school werkt hiervoor nauw samen het IBO vzw Koraal.

Deze opvangdienst van vzw Koraal bevindt zich in onze school. Je kan je kind(eren) zowel voorschools- als naschools brengen/ ophalen in het aangegeven gebouw op ons schooldomein.

Organisatie, tarieven, inschrijvingen, registratie en facturatie gebeurt door vzw Koraal. 

De maatschappelijke zetel van deze vzw is gelegen in de Otto Veniusstraat 20 te 2000 Antwerpen.

Let op: Vooraf inschrijven/reserveren bij vzw Koraal is noodzakelijk!

 

Contactgegevens:

Tel. IBO: 0470 56 94 69

E-mail: ibo.borgerhout@koraal.be

Coördinator: Alexander Barbaix

E-mail: alexander.barbaix@koraal.be

 

Organisatie van de uren voor – en naschoolse opvang:

 

  • op schooldagen: ¬†Elke dag voorschools¬†vanaf 7.00 u¬†(tot 8u20) en naschools¬†tot 18.30u
  • ¬†op schoolvrije dagen:¬† Tijdens een schoolvrije dag kunnen kinderen eveneens terecht in de IBO¬†vanaf 7.00 tot 18.30 uur.
  • ¬†op vakantiedagen: ¬†Tijdens de schoolvakanties is de IBO open van¬†07.00 tot 18.00 uur.¬†Tijdens de paas- en zomervakantie richten wij ons voornamelijk op kinderen van de kleuterleeftijd. Koraal vzw voorziet wel opvang voor oudere kinderen, zij kunnen terecht op √©√©n van onze¬†speelpleinwerkingen.